ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу)

Рекомендації щодо написання мотиваційного листа

Мотиваційний лист – це Ваша можливість представити себе як вмотивовану, яскраву та здібну особистість, готову вступити до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського на обрану спеціальність за відповідною освітньо-професійною програмою. Зробіть свій лист яскравим особистим описом Вашого унікального «я», щоб показати, хто Ви є і чому  хочете, щоб Вас зарахували.

Вимоги до мотиваційного листа

  1. Лаконічність розповіді ( вказуйте тільки важливі деталі, факти, цифри).
  1. Чітка структура листа (пишіть  за планом, виділяйте абзаци).
  2. Неприпустимість емоцій (стриманість, розважливість, серйозність, практичність тощо ).
  3. Простота викладу.
  4. Грамотністьотримуйтеся норм української мови).

Структура мотиваційного листа

Лист містить: верхній правий куток, звертання, вступ, основну та заключну частини.

  • Верхній правий куток - частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу освіти, ім’я та прізвище особи, якій адресується лист) та відомості  адресанта (Ваше ім’я та прізвище, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону).

Наприклад:

Директорові

Олександрійського педагогічного

фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського

Анатолію ЛИТВИНУ

Оксани НОВІКОВОЇ,

що зареєстрована за адресою:

вул. Садова, буд. 2, кв.4,

м. Олександрія, Кіровоградська обл.,

28000

e-mail: o.novikova@gmail.com

тел.: 0674321235

  • Звертання – звертання до директора Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського –

Шановний Анатолію Васильовичу!

(Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру).

  • Вступ – пишеться через один рядок після звертання, є першим абзацом листа. У вступі викладається мета листа і причина написання (наприклад: Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист та прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання за спеціальніcтю  013 Початкова освіта). У цій частині варто коротко пояснити, чому Ви обрали  Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені В.О. Сухомлинського і як, на Вашу думку, навчання в коледжі сприятиме особистісному  розвитку і професійному становленню.
  • Основна частина – починається з другого абзацу та може складатися з двох-трьох абзаців. У ній описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання (Ваші здобуткиуспіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, олімпіадах і конкурсах, володіння іноземними мовами, спортивні досягнення та інше).
  • Заключна частина має завершуватися  підсумком на два-три речення, які підтвердять Вашу готовність навчатися й укажуть на впевненість у правильному виборі спеціальності за відповідною освітньо-професійною програмою. Закінчіть лист вдячністю за приділену увагу й час.

Вимоги до оформлення

Обсяг 1-2 сторінки, документ Word, класичний для ділового стилю 14 кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом.

© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО