В Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського в січні 2023 року розпочалася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

В Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського в січні 2023 року розпочалася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта».
Варто наголосити, що акредитація освітньо-професійних програм – це не перевірка закладу фахової передвищої освіти, а оцінювання з метою вдосконалення освітньо-професійних програм, допомога у визначенні їх сильних і слабких сторін.
Акредитація освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» відбувається відповідно до наказу Державної служби якості освіти України за зверненням керівництва Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського.
Яніна БАКУМА, заступник начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області , член експертної групи, відвідала заклад освіти з метою уточнення даних, опитування представників зацікавлених сторін про освітньо-професійну програму та освітню діяльність, встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.07.2021 № 749 акредитаційна експертиза передбачає:

  • вивчення експертною групою результатів самооцінювання, а також інших документів та інформації, що стосуються освітньо-професійної програми і освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою;
  • виїзд члена експертної групи з числа представників територіального органу Державної служби якості освіти до закладу освіти з метою: уточнення даних, вказаних у документі про результати самооцінювання, опитування представників зацікавлених сторін про освітньо-професійну програму та освітню діяльність закладу освіти за цією програмою, формування рекомендацій, у ході якого можуть проводитись індивідуальні співбесіди, інтерв’ю, фокус-групи (представників керівництва закладу освіти, педагогічних (науково-педагогічних) працівників, представників органів студентського самоврядування, здобувачів фахової передвищої освіти, випускників, роботодавців та ін.);
  • складання звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи.

 

Джерело

© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО