Якість освіти – пріоритетне завдання Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського

Наказом Державної служби якості освіти України від 15.03.2023 № 01-10/51 затверджено рішення акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України (Протокол № 2 від 07.03.2023) про первинну акредитацію освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» – ID 45748.

Акредитація освітньо-професійної програми – це діяльність Державної служби якості освіти України щодо оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної  експертизи.

Під час проведення акредитації освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (ОПП) акцентовано увагу на внутрішній системі забезпечення якості освіти в закладі.

Коледж має універсальну модель моніторингу якості освіти та реалізації ОПП підготовки фахівців, яку оприлюднено в журналі Фахова передвища освіта, № 4, 2022, що схвалено.

 

 

Викладачі коледжу під керівництвом голів циклових комісій Олени Бикової, Оксани Новікової, Світлани Гришаніної, Галини Столяр, Сергія Ткаченка представили програми освітніх компонентів, навчально-методичні комплекси, силабуси дисциплін, критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, критерії оцінювання видів діяльності, різнорівневих завдань, заходів контролю, заходи моніторингу якості освіти.

Досліджено питання дотримання академічної доброчесності, співпраці зі студентським самоврядуванням, наявності скриньки довіри, написання курсових робіт, партнерства з роботодавцями, закладами вищої та фахової перед вищої освіти, сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти, вивчення досвіду випускників закладу тощо.

Власні надбання колектив презентував під час огляду сайту коледжу, навчальних кабінетів, музеїв, методичного кабінету, конференц-залу, тренінгової лабораторії.

Проведені фокус групи зі здобувачами освіти проілюстрували розуміння ними особливостей ОПП, задоволення та захист їх інтересів, можливість обрати вибіркові компоненти.

Зустріч з роботодавцями підтвердила їх активне залучення до   освітнього процесу, що дає можливість зробити професійну підготовку вихователя закладу дошкільної освіти сучасною, конкурентоздатною.

За результатами акредитації зроблено висновки про визнання освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» перспективною та потенційною у контексті врахування вимог ринку праці Кіровоградщини. ОПП та освітня діяльність за нею відповідають усім критеріям. Заклад успішно впроваджує стратегію вдосконалення освітньої діяльності.

Експертною групою схвалено: команду коледжу, керівну роль директора  Анатолія Литвина, чіткий розподіл функцій, оперативність у наданні підтверджуючої інформації.

Колектив коледжу висловлює подяку роботодавцям, за високий професіоналізм, обмін досвідом та підтримку, зокрема:

 • Олександру Авраменку, начальнику управління освіти Олександрійської міської ради;
 • Вікторії Чернецькій, заступнику начальника управління освіти Олександрійської міської ради;
 • Олені Буц, директору санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 компенсуючого типу;
 • Олені Зеленій, вихователю-методисту санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 компенсуючого типу;
 • Інні Стаднік, директору закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 39;
 • Світлані Подгорній, вихователю-методисту закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 39;
 • Надії Корнієнко, директору закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 8;
 • Валентині Фурсі, вихователю-методисту закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 8;
 • Яніні Флорі, директору закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 43;
 • Ользі Бабій, вихователю-методисту закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 43.

Слова щирої вдячності за толерантність і високопрофесійні консультації щодо провадження освітньої діяльності закладом фахової передвищої освіти в сучасних умовах функціонування експертній групі  у складі:

 • Руслани Найди, голови циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету», кандидата педагогічних наук, доцента, голови експертної групи;
 • Олесі Мисик, старшого викладача кафедри дошкільної педагогіки, психології та фаховий методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидата педагогічних наук;
 • Яніни Бакуми, заступника начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Кіровоградської області.

Також засвідчуємо свою повагу та подяку представникам ДСЯО України за методичне навчання щодо проведення акредитації та індивідуальні консультації, зокрема:

 • Віктору Мельнику, директору Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • Наталії Вітранюк, директору департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України, начальниці відділу контролю за наданням фахової передвищої освіти Державної служби якості освіти України;
 • Тетяні Береговій, головному спеціалісту відділу контролю за наданням фахової передвищої освіти Державної служби якості освіти України.
© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО